پاسخ روحانی بـه منتقدان خرید هواپیما: خرید سوخو 34 توسط ایران مردم ما دیگر مستحق ناوگان کهنـه حمل و نقل نیستند

حسن روحانی، خرید سوخو 34 توسط ایران رئیس جمـهور ایران بـه منتقدان خرید هواپیماهای جدید مسافربری پاسخ داده و گفته "مردم ما دیگر مستحق ناوگان کهنـه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمـینی نیستند."

آقای روحانی امروز ۲۴ بهمن (۱۳ فوریـه) بـه دوره تحریم ها اشاره کرده و گفته "ما داشتیم بـه حدود ۵۰-۶۰ سال پیش برمـی گشتیم، رفتیم بـه صراف و صرافی و به سراغ چمدان و پول درون چمدان رفتیم. خرید سوخو 34 توسط ایران شرایط بسیـار سختی را بر کشور ما تحمـیل د... خرید سوخو 34 توسط ایران بـه بهانـه دور زدن تحریم، پول این ملت را غارت د."

رئیس جمـهور ایران درون مجمع عمومـی بانک مرکزی ایران حاضر شده و سخنرانی کرده است.

آقای روحانی گفته "در دوران تحریمـها بدترین تحریم تاریخی اقتصادی بر مردم عزیز کشورمان تحمـیل شد؛ از کشتیرانی گرفته که تا بیمـه و بانک که تا تبادل اسکناس و فلزهای گرانبها که تا صنعت پتروشیمـی و خودرو. تقریبا همـه شریـانـهای حیـاتی یک کشور را با مشکل مواجه د و با این کارها مـیخواستند ایران را بـه ۵۰ سال پیش برگردانند."
[توافق ایران با ایرباس به منظور خرید 118 هواپیما - صفحه 48 خرید سوخو 34 توسط ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 12:22:00 +0000